Συνεντεύξεις

Συνέντευξη στο SIGMA TV 21-10-19

Συνέντευξη στο ANT1 TV 22-10-19

Συνέντευξη στο RIK TV 11-10-19

Συνέντευξη στο ANT1 TV 11-10-19

Συνέντευξη στο Alpha TV 11-10-19

Δήλωση για τη γεωργική ασφάλιση