Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου
Μαριάννα Καραγιώργη
email: MKarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλ: 22408340