Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Ιστοσελίδα Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών: http://www.ari.gov.cy

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει εφαρμόσιμη και θεωρητική έρευνα που αποβλέπει στην ορθολογική αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Κατευθύνσεις προς τις οποίες στρέφεται η έρευνα στο Ινστιτούτο είναι: Δενδροκομία – Αμπελουργία, Βελτίωση Φυτών, Λαχανοκομία – Ανθοκομία, Φυτοπροστασία, Εδαφολογία – Χρήση Νερού και Περιβάλλον, Ζωική Παραγωγή, Αγροτική Ανάπτυξη, και Αγροβιοτεχνολογία. Το ΙΓΕ διαθέτει Κεντρικό Χημείο, βιβλιοθήκη, καλά ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια, θερμοκήπια και ψυκτικούς θαλάμους, τράπεζα φυτικού γενετικού υλικού και βοτανολόγιο. Στην πειραματική έπαυλη του Ι.Γ.Ε. στην Αθαλάσσα διατηρούνται οι μονάδες των ζώων και διεξάγεται η εργασία στη βελτίωση φυτών. Υπάρχουν επίσης, πειραματικοί σταθμοί στην Αχέλεια και το Ζύγι για τα εσπεριδοειδή, τα υποτροπικά φυτά και τα λαχανικά, στο Σαϊττά για τα φυλλοβόλα δέντρα και τη Ξυλοτύμπου και Πόλη Χρυσοχούς για τα δημητριακά. Επίσης, διεξάγονται πειράματα σε αγρούς παραγωγών σε διάφορες περιοχές.

Οι ερευνητικές εργασίες δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ερευνητικές εργασίες είναι επίσης διαθέσιμες στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης (http://library.ari.gov.cy/agris/) και καλύπτουν την περίοδο 1967-2007, όπου είναι δημοσιευμένες στις σειρές του ΙΓΕ – Technical Bulletin, Miscellaneous Reports, και Agricultural Economics Report.

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται με τη γεωργία (FAΟ, ΙΑΕΑ), με άλλους διεθνείς οργανισμούς (IPGRI, ICARDA, ICRISAT, AARINENA, CIARD), την Ε.Ε., και με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και άλλων χωρών στα πλαίσια διμερών συμφωνιών.

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ιστολογίου, μέσω του οποίου προβάλλεται το έργο που διεξάγεται και κυρίως, διευκολύνεται η άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ του Ινστιούτου και των κοινωνικών εταίρων, για τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα και τη γεωργική έρευνα. Tο ιστολόγιο βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο http://blog.ari.gov.cy