Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Αμφιπόλεως 6,
2025 Στρόβολος,
Λευκωσία

Γενικές Πληροφορίες (+357) 22408300, (+357) 22408343
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο registry@moa.gov.cy
Αρχείο (+357) 22408305
Fax: (+357) 22770397
Λογιστήριο (+357) 22408312, (+357) 22408325, (+357) 22408313
Τομέας Δημοσιότητας (+357) 22408335, (+357) 22408340
Fax: (+357) 22408368
Γραφείο Γενικού Διευθυντή (+357) 22408317, (+357) 22408353
Fax: (+357) 22781240
Γραφείο Υπουργού (+357) 22408326, (+357) 22408327
Fax: (+357) 22780623

 

Ακολουθήστε μας