Διμερείς – Τριμερείς Συνεργασίες

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επενδύοντας στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, έχει αναπτύξει συνεργασία σε τομείς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος με χώρες της περιοχής, τόσο στο πλαίσιο της νέας περιφερειακής πολιτικής που διαμορφώνει η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε τριμερές, όσο και σε διμερές επίπεδο, με χώρες της περιοχής.

Επίσης, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει αναπτύξει συνεργασία με πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες και έχει συνομολογήσει και συνυπογράψει Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας και Μνημόνια Συναντίληψης με τις πιο κάτω χώρες, για συνεργασία στους τομείς δραστηριοτήτων του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής ανάλογων Διμερών Συμφωνιών με άλλες χώρες:

 • Ελλάδα
 • Ρουμανία
 • Ουκρανία
 • Γεωργία
 • Ρωσία
 • Αίγυπτος
 • Ισραήλ
 • Παλαιστίνη
 • Ιορδανία
 • Λίβανος
 • Κίνα
 • Ινδία