Διεθνείς Οργανισμοί

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει ενεργά, στη βάση των αναπτυξιακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνή fora και παρακολουθεί τις υποθέσεις που προκύπτουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα:

 •  Ως κράτος μέλος της Ε.Ε. συμμετέχει σε όλα τα θεσμικά όργανα μελέτης πολιτικής και λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένων των Ομάδων Εργασίας και του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. και του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε.
 • Επίσης, παρακολουθεί τις εργασίες και συμμετέχει στις σχετικές επιτροπές των Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO, IFAD, WFP), καθώς και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Διεθνείς Οργανισμοί / Συνθήκες

 • F.A.O. United Nations
 • International Treaty on Plant Genetic Recourses for Food and Agriculture
 • World Food Programme (WFP)
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 • Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI)
 • International Seed Testing Association (I.S.T.A.)
 • International Organisation for Vine and Wine
 • European and Mediterranean Plant Protection Organization (E.P.P.O)
 • International Dairy Federation (IDF)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • International Organisation for Biological and Integrated Control of noxious animals and plants (I.O.B.C.)
 • European Union Minor Uses Coordination Facility (EUMUCF)
 • European Commission for the Control of Foot and Mouth Diseases (EU F&MD / FAO)
 • International Office of Epizodies
 • International Union of Forestry Research Organization
 • International Commission of Large Dams
 • The Association of the Geological Surveys of the European Union (EGS)
 • European Mediterranean Seismological Centre (EMSC)
 • International Seismological Centre (ISC)
 • International Union of Geological Sciences (IUGS)
 • European Association for Animal Production
 • International Plant Genetic Resource Institute – Bioversity International (IPGRI)
 • General Fisheries Commission for the Meditterranean (GFCM)
 •  MED PAN
 • ACCOBAMS
 • International Whaling Commission
 • Trust Fund for the Basel Convention on the Control of Transboundary
 • Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (BC)
 • «Trust Fund for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (ME)
 • General Trust Fund for the Convention on Biological Diversity (BY)
 • General Trust Fund for the Core Programme Budget for the Biosafety Protocol (BG)
 • Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC – Contribution to the core budget under the Convention.
 • Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC – Contribution to the core budget under the Kyoto Protocol.
 • International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Membership Dues
 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Contribution to the Cites Trust Fund.
 • Trust Fund for the Core Budget of the UNCCD
 • Fund of the United Nations Environment Programme (EF)
 • Trust Fund for the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal
 • Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (MF)
 • Trust Fund for the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (MS)
 • Ramsar Convention on Wetlands
 • Contribution to the MedWet Initiative of the Ramsar Convention
 • Membership fee for the IMPEL Network
 • The General Trust Fund for the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS) (BT)
 • Cuprus cost contribution to the development and operation of the ETS Support Facility
 • Convention on Access to Information Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters
 • ESPOO
 • Protocol on Pollutant Release and Transfer Registration)
 • Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
 • International Transaction Log (ITL)